logo

Sponsorluk Teşvik Yasası

SPONSORLUK TEŞVİK YASASI

5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu( Sponsorluk Teşvik Yasası ) nedir?[1]
14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Sponsorluk Yasası) .
Bu yasaya göre genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

Bu yasaya göre:
• KUKSADER’e destek olan kuruluş ve kişiler, dernek makbuzumuz karşılığında bağış olarak yaptıkları katkı tutarlarını Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından tümüyle indirebilmektedirler.

[1] Kaynak : T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44790/sikca-sorulan-sorular.html